Information

Mia erbjuder terapisamtal, coachsamtal, coachsamtal med yoga, parsamtal, handledning, chefshandledning och superhandledning. Mia erbjuder terapisamtal i syfte att hjälpa människor att utvecklas till att använda sina resurser och därmed få ökad livskvalité. Som teori och metod används bl.a Transaktionsanalys, allmänt kallad TA. TA är en psykologisk teori med användning inom psykoterapi, rådgivning samt organisationsutveckling. TA vilar på ”tre ben”. Ett psykodynamiskt, ett beteendeteoretiskt och ett systemteoretiskt samt är en social interaktionsteori som är användbar både individuellt och i grupp.

Bakgrund

Mia Sellgren Boström är auktoriserad socionom, har därefter tagit internationell examen som Transaktionsanalytisk psykoterapeut, Certified Transactional Analyst, CTA. Mia har arbetat inom socialtjänsten, frivården, behandlingshem m.m. Mia har mer än 30 års erfarenhet av socialt arbete, varav 20 år som handledare, och avslutade sin handledarutbildning 2009 i psykosocialt arbete, 45 hp, vid Socialhögskolan, Stockholms universitet. Grundläggande utbildning i KBT för legitimerade psykologer, psykoterapeuter och handledare med mångårig yrkeserfarenhet, 2012, samt har kontinuerlig superhandledning. Pågående yogalärarutbildning på Yogayama, Östermalm i Stockholm, examen vt-22.
Mia är medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete, där kriteriet för medlemskap är:
Socionomexamen eller motsvarande akademisk examen. Handledarutbildning 45 hp, genomgången egen terapi individuell 40 timmar eller i grupp 80 timmar för legitimerad psykoterapeut.
Kommuner/landsting/privata företag i Mellansverige som har anlitat Mia som handledare, Ta gärna kontakt för referenser.

2005 blev Mia certifierad som Europeisk Psykoterapeut, ECP, en psykoterapi-legitimation gällande inom EU.