Information

Mia erbjuder terapisamtal, coachsamtal, handledning, chefshandledning. Mia och Helen erbjuder terapisamtal i syfte att hjälpa människor att utvecklas till att använda sina resurser och därmed få ökad livskvalité. Som teori och metod används  bl.a Transaktionsanalys, allmänt kallad TA. TA är en psykologisk teori med användning inom psykoterapi, rådgivning samt organisationsutveckling. TA vilar på ”tre ben”. Ett psykodynamiskt, ett beteendeteoretiskt och ett systemteoretiskt samt är en social interaktionsteori som är användbar både individuellt och i grupp.

Bakgrund

Helen Pyk har lång erfarenhet av stödjande arbete. Helen har 130p i beteendevetenskapliga ämnen och internationell examen som Transaktionsanalytisk psykoterapeut, CTA. Helen har dessutom erfarenhet från näringsliv, äldreomsorg, skola och behandlingshem.

Mia Sellgren Boström är auktoriserad socionom, har därefter tagit internationell examen som Transaktionsanalytisk psykoterapeut, Certified Transactional Analyst, CTA. Mia har arbetat inom socialtjänsten, frivården, behandlingshem m.m. Mia har mer än 30 års erfarenhet av socialt arbete och avslutade sin handledarutbildning 2009 i psykosocialt arbete, 45 hp, vid Socialhögskolan, Stockholms universitet. Grundläggande utbildning i KBT för legitimerade psykologer, psykoterapeuter och handledare med mångårig yrkeserfarenhet, 2012, samt har kontinuerlig superhandledning.
Mia är medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete, där kriteriet för medlemskap är:
Socionomexamen eller motsvarande akademisk examen. Handledarutbildning 45 hp, genomgången egen terapi individuell 40 timmar eller i grupp 80 timmar för legitimerad psykoterapeut.
Kommuner/landsting/privata företag som anlitar eller har anlitat Mia som handledare:

  • Katrineholms kommun
  • Flens kommun
  • Strängnäs kommun
  • Eskilstuna kommun
  • Landstinget Sörmland
  • Active Omsorg och Skola i Linköping
  • Solna kommun
  • Företagsledare, Stockholm
  • Eskilstuna stadsmission
  • Svenska kyrkan
  • Gårdsjöns tonårsvård & skyddat boende

Helen och Mia har arbetat tillsammans sedan 1985 och drev mellan 1993-2000 ett eget behandlingshem.

2005 blev både Helen och Mia certifierade som Europeiska Psykoterapeuter, ECP, en psykoterapi-legitimation gällande inom EU.