Vi erbjuder

Välkommen till lokalen på Förrådsgatan 6 i Malmköping

Erbjuder också nedanstående tjänster digitalt

 • Terapisamtal, Coachsamtal, Parsamtal
 • Coachsamtal med yoga.
 • Hathayoga med fokus på Pranayama, andning och meditation, kroppspositioner, asanas, individuellt eller i grupp.
 • Handledning personalgrupper
 • Chefshandledning
 • Handledning till familjehem
 • Superhandledning, handledning på handledning

Terapisamtal, Coachsamtal, Coachsamtal med yoga, Parsamtal

För Dig/Er som önskar personlig utveckling, ändra gamla mönster och beteenden.

Individ- och Grupputvecklings mottagningslokal finns i Tyghuset på Förrådsgatan, Malmköping.

Välkommen  att boka tid!
0704-16 34 46 eller e-post: mia.sellgren01@gmail.com

Handledning

Mia Sellgren Boström erbjuder ärende- och processinriktad handledning av personalgrupper inom psykosocialt arbete. Mias handledarutbildning vilar på psykodynamisk och systemteoretisk grund och hon har mångårig erfarenhet att handleda personalgrupper och inom socialtjänst, kurativ verksamhet, socialpsykiatri och vård och behandling. Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Det har enligt forskning visat sig att handledning fungerar som en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet. Syftet med handledningen är att deltagarna ska utveckla sitt arbetssätt och sin förmåga att möta krävande brukare/klienter/patienter. Att genom processinriktad handledning och utifrån teorier som Transaktionsanalys (x), KBT, pedagogiska verktyg som lågaffektivt bemötande, förstå sina egna och andras reaktioner. Målet är att deltagaren ska utföra sitt arbete så professionellt som möjligt. Handledning i grupp innebär konkret:

 • Aktivitet, deltagarna har med sig ärenden, frågeställningar, tankar och synpunkter
 • Delaktighet, deltagarna delar med sig av upplevelser och erfarenheter inom sitt yrkesområde
 • Lyssnande, deltagarna tar del av varandras kunskaper och erfarenheter
 • Handledning är ett reflektions- och diskussionstillfälle där allas deltagande har lika värde

(x) Transaktionsanalys, TA är en psykologisk teori med användning inom psykoterapi, utbildning, rådgivning och organisationsutveckling.TA är en social interaktionsteori användbar både professionellt och för egen utveckling.

Chefshandledning

Handledningen innebär att utveckla sin personliga och professionella ledarstil. Samtalen är en tvåvägskommunikation där behovet/innehållet styrs av deltagaren. Handledning är inte behandling, inte heller en dold form av terapi. Chefshandledning syftar till att stärkas i sitt sätt att leda sina medarbetare och utvecklas både personligt och som ledare. Vid första tillfället görs en inventering om vad deltagarens syfte/mål är med handledningen.
Omfattning enligt överenskommelse.
Kontakt: mia.sellgren01@gmail.com eller tel: 0704-16 34 46

Handledning till familjehem

Ärende och processhandledning till familjehemsföräldrar där syftet är att orka vara förälder. Handledningen ger familjehemsföräldrarna möjlighet att diskutera/reflektera om hur man ska hantera situationer som uppstår i vardagen. Ett utrymme för familjehemsföräldrarnas egna känslor, tankar och beteenden gällande det viktiga arbetet i att möta de placerade barnen. Teorier som används är Transaktionsanalys, KBT, anknytningsteorier och lågaffektivt bemötande.